De ontstaansgeschiedenis van Prokal in woord en beeld

Een historisch overzicht

In 1969 startte de heer Proper zijn eigen bedrijf onder de naam Prokal. Een naam die staat voor PROper Ketels, Appendages en Leidingwerk. Meer dan vijftig jaar later is Prokal uitgegroeid tot een eigentijds bedrijf in stoomtechniek dat haar producten tot over de landsgrenzen vermarkt. Een korte terugblik op de historie van Prokal in stoomtechniekoplossingen.

Het begin

Nadat S.K.S., de toenmalige werkgever van de heer Proper, de afdeling stoomtechniek had afgestoten, besloot de heer Proper zijn eigen bedrijf in het reviseren en onderhouden van stoomketels te starten. Vanuit een boerderij met loods in Zuidoostbeemster ging hij samen met twaalf andere ex-medewerkers van S.K.S. van start. Prokal kon direct aan de slag voor relaties die S.K.S niet meer van dienst kon zijn.

 

Investeren in personeel en machines

In de jaren zeventig speelde Prokal in op de behoefte van de klant en startte met het verhuren van stoomketels. Het leveren van kwaliteit, een 24-uurs service en de bereidheid om zich altijd nét iets meer in te zetten, bezorgde Prokal steeds weer nieuwe opdrachten en contacten. Prokal groeide uit haar jasje en verhuisde in 1973 naar een nieuw bedrijfspand aan de Kwadijkerkoogweg op het industrieterrein De Koog. Door de oliecrisis begin jaren zeventig, moesten veel bedrijven inkrimpen en zij besteedden daarom hun onderhoud uit. Daaropvolgend steeg de vraag naar nieuwe stoomketels ook nog eens. Prokal profiteerde hiervan en investeerde in personeel en nieuw revisiegereedschap.

Uitbreiding productenpakket

Aan bedrijven die niet wensten te investeren in een nieuwe ketel, werden gebruikte en gereviseerde stoomketels aangeboden. Door deze nieuwe activiteiten werd de werkplaats te klein en moest deze worden uitgebreid met zo’n 500 m2. In 1980, na het plotseling overlijden van de oprichter, was het medewerker Jan Rijnders die de stap nam en het bedrijf samen met behulp van het personeel, de klanten en de leveranciers succesvol voortzette. Nieuwe relaties werden aangegaan. Zo werd er ten gevolge van de stijgende gasprijzen in de jaren tachtig, samenwerking gezocht met het Duitse bedrijf Stierle om economisers in de markt te zetten. Dit bleek een groot succes. Snel daarna werden ook sproeiontgassers aan het productenpakket toegevoegd.

Blijven ontwikkelen

Vanaf de jaren negentig ging Prokal ook de buitenlandse markt verkennen. Voornamelijk in Oost-Europese landen ontstond de vraag naar betrouwbare Nederlandse stoomketels. Prokal groeide gestaag. In 1997 maakt de zoon van Jan, Jeroen Rijnders, zijn entree in het bedrijf. Hij assisteert zijn vader en neemt in 2004 officieel het roer over.

Ondertussen heeft in 2002 de Europese PED (Pressure Equipment Directive) zijn intrede gedaan. Prokal heeft hier vroegtijdig op ingespeeld en levert de nieuwgebouwde installaties met CE keurmerk. Bovendien is Prokal VCA en ISO 9001 gecertificeerd. Kortom, een bedrijf dat in ontwikkeling blijft en inspeelt op de wensen van de klant.

Jeroen Rijnders: “Ook in de toekomst zal de vraag in de markt de richting bepalen voor Prokal.”